Bevægende idræt: – for børn med særlige behov i skole og fritid

Anette Bentholm, Laura Mørk Emtoft, Julie Dalgaard Guldager

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearchpeer-review

Abstract

Projekt ’Bevægende idræt’ er et igangværende UC-sektor projekt mellem UCN, UC SYD, Ph Absalon og NUBU, finansieret af Novo Nordisk fonden. Projektet løber fra februar 2023-december 2025.
I projektet vil vi forsøge at ændre på det forhold, at børn med særlige behov (ADHD, autisme, depression, angst og/eller OCD), der går i folkeskolen er mindre fysisk aktive i skole og fritid, end deres jævnaldrende. Den eksisterende evidens viser, at denne målgruppe af børn qua deres psykiske og kognitive udfordringer er i en sårbar position, der betyder, at de er med i færre idrætsfællesskaber i skole og fritid, og også oplever at blive ekskluderet i diverse idrætsmæssige sammenhænge, så generelt har de en dårligere fysisk og mental sundhed. I projektet laver vi indsatser, der både retter sig mod skoleidrætten og idrætsfritidsdelen, og målet er at give målgruppen gode oplevelser med idræt der. I skolen forsøger vi at opkvalificere idrætsundervisningen med co-teaching (CT) som indsats, som er en systematisk pædagogisk samarbejdsform, igennem et helt skoleår (2023/24). I den anden indsats arbejder vi med brobygning mellem skole og idrætsfritidsdelen i samarbejde med NGOén specialsport.dk. I projektet deltager fire kommuner: Vordingborg, Sønderborg, Hjørring og Aalborg, og i alt seks skoler. Til at implementere indsatserne afvikles fem workshops på hver skole af forskere og lektorer fra de tre professionshøjskoler i samarbejde med idrætsunderviserne (lærere og pædagoger) på skolerne. For at vurdere om indsatserne gør en forskel har vi udviklet et spørgeskema (smileysystem) til samtlige deltagende elever incl. eleverne med særlige beho (ca. 600 elever). Vi har desuden udviklet Elevdeltagelsesprofiler (EDP) til idrætsundervisningen for at vurdere inklusion og deltagelse blandt eleverne med særlige behov, og Co-teachingsskema til at vurdere om CT anvendes og gør en forskel i forhold til inklusion. Udvalgte børn med særlige behov (ca. 40 elever), og hvert idrætsteam (12 stk) bliver interviewet. Alle undersøgelser bliver afviklet i september/oktober 2023 (baselinemålinger), og afvikles igen til maj/juni 2024. Det er tanken at resultaterne skal skaleres ud til resten af Danmark via projektets deltagere, NUBU, UCérne og Advisory Board. Vi vil til NUBUs forskningstræf oktober 2023 præsentere projektet og de præliminære resultater.
Original languageDanish
Publication date25 Sept 2023
Number of pages1
Publication statusPublished - 25 Sept 2023
EventNUBU forskningstræf 2023: Udsathed PÅ TVÆRS – af professioner, institutioner, kategorier og arenaer. - Severin i Middelfart, Middelfart, Denmark
Duration: 26 Oct 202327 Oct 2023

Conference

ConferenceNUBU forskningstræf 2023
LocationSeverin i Middelfart
Country/TerritoryDenmark
CityMiddelfart
Period26/10/2327/10/23
OtherNationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge (NUBU) inviterer undervisere og forskere på landets professionshøjskoler til forskningstræf om udsathed blandt børn og unge set på tværs af professioner, institutioner, kategorier og arenaer....

Cite this