Blended undervisning og metarefleksioner: kompetenceudvikling i tværprofessionelt underviserregi

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen formidler erfaringer med at gennemføre et forløb for opkvalificering af e-læringsundervisere (blended undervisning) fra fire uddannelser på Professionshøjskolen Absalon. Forløbet var del af et tre-årigt udviklingsprojekt. Projektets teoretiske forankring var Design Based Research og pragmatisme, og forløbet for underviserne var bygget op med henblik på udvikling af undervisernes egne blendede forløb og e-læring generelt i Absalon. En fællesdel i forløbet var derudover udvikling af en didaktisk ramme ift. blendede forløb, mens det for de deltagende undervisere indebar udvikling af både e-didaktiske og teknologiske kompetencer. Erfaringerne fra forløbet peger på, dels det udbytterige i samtidigt at opkvalificere underviserne ift. e-didaktik og teknologi, dels at knytte udviklingsdelen tæt til undervisernes egen undervisningsvirkelighed. Derudover peger erfaringerne på fordele ved at lade undervisere fra forskellige professionsområder indgå i fælles opkvalificeringsforløb, da divergerende holdninger til blended læring sættes i spil og gensidigt udfordrer hinanden. En hel særlig erfaring er betydningen af tilbagevendende meta-refleksioner ift. undervisernes egen praksis med studerende ud fra erfaringer med selv at være “studerende” i opkvalificeringsforløbet, idet metarefleksionerne øjensynligt befordrer en udvikling af den enkelte undervisers undervisning, hvor fokus er på den studerendes perspektiv.
Original languageDanish
Article number22
JournalLæring og Medier
Issue number22
Pages (from-to)1-21
Number of pages21
ISSN1903-248X
DOIs
Publication statusPublished - 17 Jan 2020

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this