Borgere med multisygdom i rehabiliteringsforløb: erfaringer og betydninger for sundhedsfremme og et meningsfyldt hverdagsliv.

  Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPosterResearchpeer-review

  1 Downloads (Pure)

  Abstract

  Baggrund: I alt 1,2 millioner danskere lider af multisygdom, defineret af WHO som tilstedeværelse af to eller flere langvarige eller kroniske sygdomme. Forekomsten af multisygdom er stigende med alderen, mest udbredt i Syd- og Vestsjælland samt København og Vestegnskommuner, hvor der ses en social gradient med højere forekomst blandt borgere med kort- eller ingen uddannelse. Borgere med multisygdom har komplekse udfordringer både knyttet direkte til deres sygdomme, men også som følger af sygdom og indvirkning på hverdagslivet med tab af sociale relationer og meningsfulde aktiviteter, ringere meningsstruktur i hverdagen og svækkelse af borgerens autonomi.
  I januar 2015 indførtes § 83a i Serviceloven. Kommunerne skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til borgere med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp. Rehabiliteringsforløbet skal tage udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov, med individuelle mål der fastlægges i samarbejde mellem den sundhedsprofessionelle og borgeren. Spørgsmålet er, hvorledes borgerinddragelse og borgerens autonomiforvaltning udspiller sig i rehabiliteringsforløbet, samt hvilken betydning det har for borgerens sundhedsfremme og et meningsfyldt hverdagsliv med multisygdom.
  Formål: At undersøge hvilke oplevelser og erfaringer borgeren med multisygdom i eget hjem har med rehabiliteringsforløb og borgerinddragelse. Hvad er borgerens forståelse af rehabiliteringsforløb, og hvilke betydninger har rehabiliteringsforløbet for borgerens sundhedsfremmende praksis i et meningsfyldt hverdagsliv med multisygdom.
  Metode: Mikrosociologisk perspektiv, med fokus på det nære hverdagsliv og borgerinddragelse. Metodologisk en longitudinal undersøgelse opdelt i tre delstudier med deltagelse af ca. 16 borgere.
  1. Semistrukturerede interviews. Borgerens hverdagsliv med multisygdom og forventninger til rehabiliteringsforløb.
  2. Etnografisk observationsstudie. Borgerens deltagelse i rehabiliteringsforløb og borgerinddragelse i planlægning og gennemførelse af rehabiliteringsforløb.
  3. Semistrukturerede interviews. Borgerens erfaringer med rehabiliteringsforløb og betydninger for sundhedsfremme i et meningsfyldt hverdagsliv med multisygdom.
  Projektstatus: Ph.d. projektet forløber april 2016 - marts 2019. Den empiriske del udføres efteråret 2016 - forår 2017.
  Original languageDanish
  Publication date15 Sep 2016
  Publication statusPublished - 15 Sep 2016
  Eventrehabiliteringsforskning i Danmark 2016 - Professionshøjskolen Metropol, København, Denmark
  Duration: 14 Sep 201615 Sep 2016

  Conference

  Conferencerehabiliteringsforskning i Danmark 2016
  LocationProfessionshøjskolen Metropol
  CountryDenmark
  CityKøbenhavn
  Period14/09/1615/09/16

  Keywords

  • rehabilitation

  Cite this