Bron till ämnesspråket: Praktiska verktyg i klassrummet

Research output: Book/Report/PhD thesisBookCommunication

Abstract

Hur gör man rent praktiskt för att stötta flerspråkiga elever i alla ämnen?
Hur kan planeringen av undervisningen, t.ex. i SO och NO, både ta hänsyn till ämnesstoffet och till elevernas utveckling av ämnesspråket? Och finns det verkligen aktiviteter som på ett genomtänkt och engagerande sätt låter eleverna ta sig vidare från vardagsspråket till ämnesspråket? Det är frågor som många lärare tampas med, både i grundskolan och på gymnasiet. Med Bromodellen som verktyg får du en tydlig plan för de fyra stegen som leder till utveckling av ämnesspråket – och mängder med konkreta förslag på vägen dit.

Bromodellen låter dig planera undervisningen som en rad språksituationer på en bro, och genom verktyget Språkluppen får du upp ögonen för vad det är i ämnesspråket som behöver uppmärksammas. När eleverna tar första steget ut på bron i ett nytt ämne måste det finnas många möjligheter att delta – både språkligt och ämnesmässigt – annars är det inte lätt att lära. Bromodellen har utvecklats för att skapa just sådana situationer och för att garantera största möjliga aktivitet alldeles oavsett om eleven lyssnar, agerar eller uttrycker sig verbalt.

Boken innehåller:

• En mängd konkreta förslag på undervisningsaktiviteter som låter eleven utveckla sitt ämnesspråk.

• Tydliga beskrivningar av hur varje aktivitet kan genomföras och vad den har för mål.

• Verktyget Språkluppen som hjälper läraren att få syn på det ämnesspråk som är viktigt att arbeta med.

• Arbetsblad och stödmallar för eleverna när de genomför aktiviteterna.

• Digital tillgång till arbetsblad och stödmallar riktade till eleverna och matriser och översikter riktade till läraren.

• Förord av Pauline Gibbons, författare till boken Stärk språket, stärk lärandet som Bromodellen grundar sig på.
Original languageSwedish
PublisherStudentlitteratur
Edition1
Number of pages160
ISBN (Print)9789144140377
Publication statusPublished - 2020

Cite this