Coding Class: dokumentation og evaluering : hovedrapport

Stine Ejsing-Duun, Mikala Hansbøl

  Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

  Abstract

  Denne rapport rummer evaluering og dokumentation af Coding Class projektet1. Coding Class projektet blev igangsat i skoleåret 2016/2017 af IT-Branchen i samarbejde med en række medlemsvirksomheder, Københavns kommune, Vejle Kommune, Styrelsen for IT- og Læring (STIL) og den frivillige forening Coding Pirates2. Rapporten er forfattet af Docent i digitale læringsressourcer og forskningskoordinator for forsknings- og udviklingsmiljøet Digitalisering i Skolen (DiS), Mikala Hansbøl, fra Institut for Skole og Læring ved Professionshøjskolen Metropol; og Lektor i læringsteknologi, interaktionsdesign, design tænkning og design-pædagogik, Stine Ejsing-Duun fra Forskningslab: It og Læringsdesign (ILD-LAB) ved Institut for kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet i København. Vi har fulgt og gennemført evaluering og dokumentation af Coding Class projektet i perioden november 2016 til maj 2017.

  Coding Class projektet er et pilotprojekt, hvor en række skoler i København og Vejle kommuner har igangsat undervisningsaktiviteter med fokus på kodning og programmering i skolen. Evalueringen og dokumentationen af projektet omfatter kvalitative nedslag i udvalgte undervisningsinterventioner i efteråret 2016 og foråret 2017. Undervisningsinterventionerne har haft flere formål:

  1. at fremme elevernes forståelse for den digitaliserede verden, der omgiver dem nu og i fremtiden

  2. at fremme elevernes interesse for it

  3. at igangsætte undervisning, der fremmer elevernes evne til selv at arbejde mere kreativt og skabende med it i grundskolen

  4. at sætte fokus på it, kodning og computationel tænkning som vidensdomæne i grundskolen

  Projektet har taget afsæt i Coding Pirates’ erfaringer med at skabe uformelle læringsrum for børn og unge via klubaftener, hvor fokus er på aktiviteter, der fremmer børn og unges skabende og kreative it-kompetencer.
  Original languageDanish
  PublisherIT-Branchen
  Number of pages74
  Publication statusPublished - 31 Aug 2017

  Keywords

  • evaluation

  Cite this