Dannelse af sensitivitet, fantasi og mod til at handle: et idékatalog til undervisere på professionsuddannelser

Trine Tønners Nørgaard (Editor), Hanne Føns (Editor), Camilla Askov Mousing (Editor), Nina Wisbech

Research output: Book/Report/PhD thesisAnthologyCommunication

303 Downloads (Pure)

Abstract

Fokus i nærværende projekt er, hvordan VIA som uddannelsesinstitution kan klæde studerende på til at være hverdags-innovatører, med afsæt i - og samklang med fagenes egen logik, vision og mening. Som afsæt for projektet giver vi bud på tre dannelsesidealer, som vi har fundet væsentlige i dannelsen af innovative og entreprenante sygeplejersker, pædagoger og socialdiakoner. Idealer, som både har betydning for studerendes udvikling af faglighed og innovative mulighedstænkning.
De tre dannelsesidealer er: sensitivtet, fantasi og mod til at handle. Vi forestiller os, at disse tre dannelsesidealer kan have betydning i langt flere professionsuddannelser, end dem dette projekt er forankret i.
Dette inspirationsmateriale giver indblik i nogle af de didaktiske erfaringer, idéer og inspirationer, som vi har samlet på vejen. Vi håber, at undervisere på professionsuddannelser vil lade sig inspirere og derfra gå egne veje i forsøget på at fremme en fremtidig arbejdsstyrke præget af fantasifuldhed, sensitivtet og handlemod.
I idékatalogets seks kapitler, præsenteres seks undervisningseksperimenter fra projektperioden.
Original languageDanish
PublisherCenter for Innovation og Entreprenørskab, Program for Transformativ Entreprenørskabsdidaktik, VIA University College
Edition1.0
Number of pages48
ISBN (Electronic)978-87-994359-1-3
Publication statusPublished - Jan 2022

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this