Dannelse i læringsmiljøet: På sporet af dannelse i danske dagtilbud i en kvalitativ undersøgelse af læringsmiljøet og en kritisk analyse af ECERS-3

Torben Næsby (Teacher), Stine Kaalund Nikolajsen, Katrina Leifsdóttir Skaalum, Anne Stubberup-Bendixen

Research output: Other contributionOtherCommunication

17 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet med nærværende bachelorprojekt ved UCN Pædagoguddannelsen er at undersøge, hvordan der i den pædagogiske praksis arbejdes med at udvikle læringsmiljøer med et dannende indhold, og om dette kan indfanges i kvalitetsmåling med værktøjet ECERS-3.
Projektet præsenterer, identificerer og diskuterer en tendens, der gennem en årrække har haft indflydelse på samfundet og på pædagogisk praksis. Børns dannelse er kommet på dagsordenen politisk såvel som pædagogisk, med en ny dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan. Dannelsesbegrebet udfoldes i projektet med udgangspunkt i Wolfgang Klafkis teori om kategorial dannelse, samt Lars Geer Hammershøjs teori om børns dannelsesproces.
Projektets empiriske data er indsamlet gennem observationer i og interviews med pædagogisk praksis for at undersøge læringsmiljøets elementer. Gennem analyse af den indsamlede empiri fandt vi, at der i praksis arbejdes med dannelse i læringsmiljøet, dog uden særlig bevidsthed og viden herom.
Projektet undersøger desuden potentialet i kvalitetsvurderingsværktøjet ECERS-3 til at indfange børns dannelse i læringsmiljøet, ud fra det teoretiske afsæt og definitionerne her. Her fandt vi, at der i værktøjet ses nogle udfordringer for at kunne indfange dannelse.
Undersøgelsens resultater udmunder i projektets udviklingsmulighed, som retter sig mod en tilpasning af ECERS-3 til dansk kontekst, og et handleforslag rettet til den pædagogiske praksis og tilrettelæggelsen af læringsmiljøer med dannende indhold
Original languageDanish
Publication dateJan 2019
Publication statusPublished - Jan 2019

Keywords

  • children and youth

Cite this