Dannelse og kompetence i læreruddannelsens dobbeltdidaktiske perspektiv: Med særligt henblik på uddannelse af naturfagslærere til grundskolen

Peer Daugbjerg, Jens Dolin, Jens Jakob Ellebæk

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearchpeer-review

Abstract

Kapitlerne i denne delleverance har fokus på dobbelt didaktik, dannelse og kompetence. De indledende kapitler om dannelse, kompetence og scientific literacy har fokus på elever og grundskole, de starter alle med en gennemgang af litteratur og præsenterer derefter begrebsmæssige udviklinger. Det følgende kapitel har fokus på lærere, hvor det sidste egentlige kapitel her fokus på lærerstuderende og læreruddannelse. Disse sidste kapitler inddrager også relationerne mellem involverede arenaer og institutioner i læreruddannelse og
lærerudvikling og bruger disse til at udvikle modeller for videnskategorier i lærerudvikling og -uddannelse samt de allerede nævnte ordner af dobbelt didaktik i forhold til campus- og professionsarenaer i grunduddannelsen af lærere.
Original languageDanish
Number of pages72
ISBN (Electronic)978-87-93894-33-4
Publication statusPublished - 25 Oct 2022

Cite this