"De hjalp os med ikke at røre ved nogen af tingene": Forskellige forståelser af børns deltagelse i æstetiske processer

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Artiklen tager udgangspunktet i et brobygningsprojekt mellem børnehaver og skoler i Næstved Kommune, hvor børnene besøgte den lokale kunsthal og kulturinstitution Rønnebæksholm to gange - en gang med børnehavegruppen og en gang med SFO-gruppen. På begge besøg inviterede en kunstner børnene og deres pædagoger til at deltage i en række æstetiske praksisser - både i kulturinstitutionen og hjemme i institutionen. Artiklen undersøger, hvordan pædagogers og kunstners forskellige forventninger samt forskellige forståelser af deres rille i et LegeKunst-forløb, påvirker børnenes deltagelse i de æstetiske processer. Med afsæt i en sociokulturl forståelsesramme, hvor deltagelse i praksisfællesskaber ses som en forudsætning for læring, undersøges der, hvordan pædagoger og kunstners grundlæggende læringsforståelser medvirker til, at de stiller forskellige krav og forventninger, til måden børnene skal, og kan deltage på. Som afsluttende pointe peger artikler på, at en forventningsafstemning mellem deltagende professionelle bliver særdeles vigtig for at understøtte børnenes deltagelse i de æstetiske processer. Som led i denne forventningsafstemning bliver pædagogernes egne erfaringer med at være i netop disse processer grundlæggende for, at de forstår deres rolle i forhold til at understøtte børnene.
Original languageDanish
JournalBUKS - Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur
Volume39
Issue number67
Pages (from-to)127-134
Number of pages8
ISSN0907-6581
Publication statusPublished - 2024

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this