De mindst fysisk aktive elever i skolen: - elevernes og de fagprofessionelles syn på bevægelse og de mindst aktive

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Artiklen er baseret på forskningsprojektet Move Motivator finansieret af Aalborg Kommune, CAKSA og UCN.
Polariseringen mellem de mest og mindst aktive elever er stor, og national og international forskning viser, at denne tendens stadig er stigende. Empirien er indhentet fra tre forskellige skoler i Aalborg Kommuner, der divergerer fra hinanden i forhold til geografi, socio økonomiske forhold (elevrekrutteringen) og skolestørrelse. Der er lavet 30 elevinterview, 15 interview med lærere og pædagoger, og 30 dages deltagende observationer på hver skole. Alt empiri er indsamlet i 2018.
De væsentligste resultater er, at elevernes ser sig selv som fysisk aktive, selv om de af deres omgivelser kategoriseres som fysisk inaktive, lærernes og pædagogernes egen deltagelse i bevægelse kan gøre en forskel for de mindst fysisk aktive elever, og implementeringen af bevægelse i skolen er generelt sværere end forventet.
Original languageDanish
JournalBørn i Fysioterapi
Issue number2
Number of pages8
ISSN1600-2830
Publication statusPublished - 1 Nov 2021

Keywords

  • children
  • sports
  • movement

Cite this