De studerende har ordet: Hvordan mobiliserer vi bedst faglig viden i fremtiden? Rapport om Videnmobilisering - perspektiver fra studerende på SUND, UCL

Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

18 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund: Den nye generation af studerende ser ud til at starte på en videregående sundhedsfaglig uddannelse med andre forudsætninger og læringstilgange end tidligere i en digital verden med næsten ubegrænsede muligheder for at søge, tilegne og dele faglig viden.

Formål: Formålet med dette delprojekt om Videnmobilisering i SUND, UCL, er at undersøge, hvordan studerende på sundhedsuddannelserne på UCL aktuelt og fremadrettet ønsker at søge, tilegne sig og dele faglig viden.

Metode: Med afsæt i Mixed Methods Sequential Explanatory Design kombineres kvantitative og kvalitative undersøgelser i form af survey og fokusgruppeinterviews. Malteruds systematiske tekstkondensering blev benyttet til analyse og fortolkning af data fra kvalitative interviews.

Resultater: Ud fra undersøgelserne blev der udledt fem kondenserede tematikker, som de studerende oplevede som væsentlige ift. fremadrettede ønsker om læringstilgange og faglige videnmobilisering: 1) mere og tæt integration mellem teori og praktiske øvelser på studiet, 2) innovativ, legende og praksisnær undervisning med flere eksperimenter, interaktive forløb og simulation med brug af relevant teknologi, 3) stærke relationer til undervisere og medstuderende, 4) faglig viden kan tilgås fleksibelt og kan indgå som differentieret læring, og 5) mere fokus på kritisk vurdering af faglig viden tidligere i uddannelsen.

Konklusion: Undersøgelsens resultater peger på, at studerende på SUND, UCL aktuelt og fremadrettet ønsker, at læringstilgange er mere praksiskoblede og innovative, at det relationelle aspekt til medstuderende og undervisere styrkes, og at faglig viden kan tilgås differentieret, med et tidligt fokus på kritisk vurdering. Resultaterne kan fungere som ledetråde i fremadrettet understøttelse og udvikling af læringsmiljø, læringstilgange og uddannelseskvalitet. Med afsæt i de fem temaer, er der, i nærværende rapport, udarbejdet et inspirationskatalog med 11 eksempler på prøvehandlinger, der hver især forsøger at imødekomme et hensigtsmæssigt lærings- og videndelingsmiljø. Prøvehandlingerne kan med fordel udvikles, afprøves og justeres i en samskabende kontekst med studerende, undervisere, forskere og uddannelsesledere.
Original languageDanish
Publication statusPublished - Feb 2024

Cite this