Delrapport 1: MOOC om Åben Skole. Beskrivelse og analyse af MOOC’ens didaktiske design

Jeppe Michael Egendal, Marianne Georgsen (Editor)

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearch

Abstract

Denne delrapport indeholder en beskrivelse af MOOC’ens artefakter og design, som baserer sig på synopser for MOOC’ens forskellige dele og på en analyse af det realiserede design, både 1. og 2. version af designet. Delrapporten fungerer som baggrund for flere af de øvrige delrapporter, idet den giver en introduktion til det specifikke MOOC-design, som projektet har udviklet. Erfaringer med brug behandles i andre bidrag (delrapport 2 og 3), og her er beskrivelsen af det konkrete design holdt på et minimum. Det anbefales derfor at læse delrapport 1 som baggrund for de øvrige bidrag.I rapporten beskrives til dels processen med at udvikle et fælles design, og det specifikke didaktiske design præsenteres. MOOC’ens struktur og formidlings- og materialeformer beskrives, og valg omkring aktivitetsformer, interaktion og feedback gennemgås. Rapporten giver således et billede af hvilken form for lærings-miljø, den udviklede MOOC er, og hvilke former for aktivitet og interaktion der lægges op til.
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus
PublisherVIA Læring & IT
Number of pages14
Publication statusPublished - 20 Jan 2018
Externally publishedYes

Cite this