Delrapport 5: Erfaringer med UC-MOOC projektets distribuerede produktionsmodel: Hvordan har indholdsleverandører og producere oplevet at indgå i dette projekts nationalt distribuerede udviklings- og produktionsproces?

Anders Henrik Bendsen, Thea Thøgersen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to reportResearch

53 Downloads (Pure)

Abstract

Dette pilotprojekt handler om at kortlægge barrierer og potentialer i at etablere et formelt sektorsamarbejde mellem alle danske professionshøjskoler om udvikling, produktion og fælles udbud af MOOCs: Massive Open Online Courses. Projektet er således et læringsprojekt for de involverede parter, hvor institutioner og deltagere i fællesskab har udviklet erfaringer med design, udvikling og afvikling af en MOOC om åben skole. En del af projektet har været at afprøve en model for distribueret samarbejde omkring design og produktion af MOOC’en som artefakt, og i denne delrapport sættes der fokus på deltagernes oplevelser af og erfaringer med at indgå i dette nationalt distribuerede samarbejde. Det er ikke denne undersøgelses mål at evaluere projektet eller dets produkter, snarere at kaste lys over deltagernes oplevelser af at indgå i et nationalt samarbejde, samtidig med at de alle er forankret i en lokal regional og arbejdsmæssig kontekst.
Alle fællesskaber er til en vis grad distribuerede, uanset deres størrelse. Men når et stort antal mennesker skal arbejde sammen på tværs af afstande, forskellige organisationer og indbyrdes størrelse og arbejdskulturer, bliver det en del vanskeligere at opbygge og vedligeholde fællesskaber (Wenger et al, 2002: 116). Ved begrebet ’distribueret’ forstås her en deling ’mellem mennesker i sociale strukturer’ (Bang et al 2010: 3) af færdigheder og kundskaber, hvor alle kan noget forskelligt, og hvor alles færdigheder potentielt er nødvendige for at nå få frem til en helhedsforståelse. På grund af afstande mellem deltagerne i fællesskaber som disse vil vidensdelingen ofte finde sted virtuelt. De vanskeligheder, der opstår, når mennesker arbejder
sammen, afspejles i samarbejdet i dette UC-MOOC projekts distribuerede produktionsmodel. Ud
over disse barrierer er der også udfordringer, der inspirerer deltagerne, og resulterer i et gensidigt berigende samarbejde. Disse barrierer og udfordringer vil vi behandle i denne delrapport, og vi vil herunder søge at præsentere viden om potentialer og udfordringer i den distribuerede produktionsmodel, med særligt fokus på koblingen mellem projektets udviklingsgruppe og dets tekniske/administrative gruppe.
Original languageDanish
Title of host publicationForskning i tilknytning til projektet Partnerskab om MOOCs i Danmark
Place of PublicationAarhus
PublisherVIA Læring & IT
Publication date20 Jan 2018
ISBN (Electronic)978-87-998982-2-0
Publication statusPublished - 20 Jan 2018

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this