Den didaktiske drejeskivemodel: Til folkeskolens projektorienterede arbejde og projektopgaven i et inklusionsperspektiv

Research output: Other contributionContribution to digital media

59 Downloads (Pure)

Abstract

At lede og udvikle elevers læringsfællesskaber kræver, at underviseren besidder en faglig viden om at facilitere og understøtte elevernes læringsfællesskaber. Her i artiklen gør vi brug af delelementer af Vitaliseringspsyko-logiens vitaliseringsmodel, som omhandler psykologiske grundbehov (Vital-modellen) og modellen for kvalifi-ceret selvbestemmelse (KvaS-modellen)3, som forudsætning for, at den faglige såvel som sociale trivsel kan blomstre. Artiklen fokuserer på, hvordan projektarbejde fra mellemtrinnet – herunder og op til og med udsko-lingens projektopgave – skaber muligheder for at træne fag- og dannelseskompetencer hos folkeskoleelever. Vi sammenholder KvaS-modellen og indholdselementerne i projektorienteret arbejde og illustrerer, hvordan de kompetencer er indeholdt i KvaS-modellen, der er brug for for at arbejde projektorienteret.
Original languageDanish
Publication date10 Feb 2021
PublisherUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Number of pages13
Publication statusPublished - 10 Feb 2021

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • didactics

Cite this