Abstract

Udviklingsprojektet ”Den digitale pædagoguddannelse” er en samlebetegnelse for en række delprojekter, der alle er udført på tværs af udbudsstederne af pædagoguddannelsen i VIA i 2015. Fælles for projekterne er, at de indeholder konkrete erfaringer med at inddrage digitale medier i pædagoguddannelsen, og at de udspringer af en eksperimenterende udforskning af følgende grundlæggende spørgsmål: "Hvordan integrerer vi de digitale medier på en meningsfuld måde i didaktikken på pædagoguddannelsen?" Dertil beskæftiger enkelte af projekterne sig med spørgsmålet om, hvordan vi kvalificerer vores pædagogstuderende til at kunne agere professionelt i et medialiseret pædagogisk felt.
Original languageDanish
Publication dateApr 2016
Publication statusPublished - Apr 2016

Cite this