Den digitaliserede forvaltning og borgere i udsatte positioner – en forskningsoversigt

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

395 Downloads (Pure)

Abstract

Danmark har i løbet af de sidste år oplevet en stadig større digitalisering af den offentlige forvaltning. Samtidig er der fremvokset en digital kløft i Danmark, hvor en væsentlig del af befolkningen enten er fritaget fra digital post eller befinder sig i en digital gråzone. Det er borgere, som oplever udfordringer i mødet med det digitale offentlige grundet manglende adgang på flere niveauer: Det kan eksempelvis være borgere i udsatte positioner uden en digital enhed, digitale færdigheder eller som kun bruger digitale enheder til ikke-offentlige teknologier. Det kan have en række konsekvenser for borgerens økonomi og retssikkerhed, ligesom det kan medføre en følelse af eksklusion og et oplevet tab af autonomi. Denne forskningsoversigt præsenterer viden fra tidligere studier om denne borgergruppe, deres manglende eller begrænsede adgang til digitale løsninger samt konsekvenserne heraf. Resultaterne peger blandt andet på, at frontmedarbejderne i den offentlige forvaltning i fremtiden må være bevidst om gruppens diversitet, og at udfordringerne omkring adgang handler om mere end blot at eje en digital enhed. Derudover må man som frontmedarbejder forholde sig til nye dilemmaer, eksempelvis ved inddragelse af pårørende som en løsning i at overkomme borgerens manglende adgang.
Original languageDanish
JournalSocialt arbejde og velfærd, SocVe
Volume2
Issue number1
Pages (from-to)3-12
ISSN2794-3097
Publication statusPublished - 29 Jun 2022

Cite this