Den gode barndom: dansk familiepolitik 1960-2010 og forståelsen af småbarnets gode liv

Research output: Book/Report/clinical guidelinesBookResearchpeer-review

Abstract

I afhandlingen undersøges det, hvordan "småbarnets gode liv" er blevet forstået og defineret inden for dansk familiepolitik i perioden 1960-2010. Analysen følger definitionskampene, som har udfoldet sig i den familiepolitiske diskurs, og undersøger hvordan sandheden om småbarnets gode liv er ændret over tid. Derved blotlægger analysen, hvad der har været meningsfuldt at sige og gøre i forhold til småbørn, når dansk familiepolitik er søgt informeret eller formet på Christiansborg. På den baggrund bidrager afhandlingen med viden om, hvordan forskellige forståelser af "en god barndom" er blevet etableret, har udfordret og afløst hinanden inden for dansk familiepolitik. Afhandlingen demonstrerer, hvordan "sandheden om småbarnets gode liv" altid er en igangværende proces og ligeledes, at såvel sandheder som vilkår er betingede men foranderlige.
Original languageDanish
Place of PublicationRoskilde
PublisherAfhandlinger fra Ph.d.-programmet Hverdagslivets Socialpsykologi, Roskilde Universitet
Number of pages220
ISBN (Print)978-87-91387-76-0
Publication statusPublished - 1 Jun 2014
Externally publishedYes

Keywords

  • children

Cite this