Den kierkegaardske samtalesløjfe: Kierkegaard, protreptik og tredje generations coaching

Pia Orloff Houmark

Research output: Book/Report/clinical guidelinesBookResearchpeer-review

Abstract

Denne bog handler om eksistentielt bevægende samtaler. Den tilbyder inspiration og kritisk refleksion til dig, der som professionel dialogholder vil hjælpe andre til at vælge og handle med dybere passion, mening og integritet.

Den kierkegaardske samtalesløjfe præsenterer et eksistens-fænomenologisk og narrativt-samskabende perspektiv på samtaler, som er forankret i de filosofiske og psykologiske indsigter, som Søren Kierkegaard bidrager med i sine evigt aktuelle beskrivelser af menneskets eksistens, og som kan udfoldes inden for rammerne af protreptik og tredje generations coaching.

Fokus rettes mod 1) den livslange selvtilblivelse, du kan bidrage til at muliggøre i samtalen, 2) det selvtab, du uforvarende kan komme til at forstærke i samtalen, 3) den eksistentielle grundintention, der skal sætte retningen for samtalens aktiviteter, og 4) den etiske dialogiske kapacitet, du må udvikle for at kunne støtte din dialogpartner i at blive sig selv ved at vælge sig selv.

Sløjfen er metafor for den livslange selvtilblivelse, der indgår i kunsten at eksistere: den beskriver de tilbagevendende bevægelser, hvori selvet bevidst bagudreflekterende genbesøger egne intentioner og handlinger fra sin levede historie, for derpå – fra dette selverkendte ståsted - at tage nyorientering i valget af det mulige og nødvendige i det tilkommende liv.

Sløjfen omfatter et syn på selvtilblivelse og selvtab, og en række praktiske bud på, hvordan du kan bruge sokratisk spørgekunst til at hjælpe lidenskab og frugtbar selvrefleksion på vej. Den bindes sammen af en medmenneskelig etik, der kalder på din kapacitet til at ”være på den andens vegne” og til at ”tale det godes mulighed frem.”

Henvender sig til professionelle dialogholdere, der vil hjælpe en anden persons selvtilblivelse på vej og være ”til nytte” i den eksistentielle kierkegaardske forstand: coaches, psykoterapeuter, psykologer, læger sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger og afspændingspædagoger, lærere, socialrådgivere og en lang, lang række andre faggrupper og funktioner, hvor dialogholderen på en eller anden måde har til opgave at bestyrke kendskabet til sig selv og livskraft, livslyst og virkelyst hos deres dialogpartnere.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDansk Psykologisk Forlag
Number of pages328
ISBN (Print)9788771585568
Publication statusPublished - 3 Apr 2017

Cite this