Den styrkede pædagogiske læreplan: Grundbog til dagtilbudspædagogik

Trine Holst Mortensen (Editor), Torben Næsby (Editor)

Research output: Book/Report/PhD thesisAnthologyEducation

Abstract

Denne bog udkom første gang i 2018 og har vundet stor udbredelse på pædagogernes grund-, efter-, og videreuddannelse samt i praksis på dagtilbudsområdet. 2. udgaven er opdateret med seks nye kapitler, som bringer leg, dannelse, relationer, det brede læringsbegreb, det faglige fyrtårns rolle samt vidensformer endnu mere i spil.
Dagtilbudsloven fra 2018 har blandt andet til formål at styrke kvaliteten i dagtilbud gennem en styrket pædagogisk læreplan. Disse ændringer tydeliggør blandt andet et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud med fokus på at etablere gode læringsmiljøer for alle børn i alle hverdagens situationer, fra leg og spontane situationer over vokseninitierede aktiviteter til rutiner.
Formålet med denne bog er at bidrage med et nyt og relevant vidensgrundlag, der kan understøtte realiseringen af lovændringerne fra 2018 og den tilhørende bekendtgørelse.
Bogens 20 kapitler behandler følgende centrale emner i det pædagogiske grundlag:
• Den brede læringsforståelse
• Leg og dannelse i dagtilbud
• Det gode børneliv, børnesyn og børneperspektiver
• Faglig ledelse og organisering af læringsmiljøer
• Det faglige fyrtårns rolle
• Tværfagligt samarbejde, åbent dagtilbud og sammenhæng i børnenes liv
• Børn i udsatte positioner og inklusion
• Dokumentation og evalueringskultur
• Forældresamarbejde.
I bogen anlægges et empirisk og videnskabeligt perspektiv på dagtilbudspædagogik og pædagogisk praksis. Bogen er skrevet
med udgangspunkt i et samarbejde mellem professionshøjskolerne og af forfattere, der på forskellig vis er knyttet til undervisning,
udvikling og forskning på professionshøjskolerne.
Bogen fungerer som grundbog til faglige ledere, studerende og pædagogisk personale på grund-, efter- og videreuddannelse på
dagtilbudsområdet. Bogen henvender sig desuden til alle, der beskæftiger sig med dagtilbud, og som ønsker en indføring i det
fælles pædagogiske grundlag for dagtilbudsloven.

Original languageDanish
Place of PublicationFrederikshavn
PublisherDafolo
Edition2
Number of pages356
ISBN (Print)978-87-7234-055-5
Publication statusPublished - 15 Nov 2020

Keywords

  • children and youth
  • education, professions and jobs

Cite this