Det bæredygtige terrændæk: I hvilket omfang er det muligt at opnå CO2eq besparelser?

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

1636 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten “CO2-besparelser ved træbyggeri” (Rambøll 2020), har igennem fire cases belyst at det er muligt at opnå en CO2-eq besparelser ved at øge anvendelsen af træ som erstatning for f.eks. stål, beton og mursten i bygningsdele over jord (ydervægge, tag, indervægge).
Ved alle cases (ibid.) kan det ses at det er hhv. fundamentet og terrændæk som har de største miljøpåvirkninger. Deres relative andel stiger i takt med at de øvrige bygningsdele optimeres og de øvrige bygningsdeles miljøpåvirkning mindskes. Det kan derfor siges, at terrændækket står tilbage som en bygningsdel med et uudnyttet potentiale for at finde yderligere CO2-eq besparelser. Hermed ikke sagt at de øvrige bygningsdele ikke kan optimeres yderligere .
I hvilket omfang der er potentialer og muligheder for udvikling af terrændækket, med det formål at opnå yderligere CO2-eq besparelser, vil denne publikation gøre rede for.
Original languageDanish
PublisherVIA University College
Number of pages33
Publication statusPublished - 25 Aug 2022

Keywords

  • construction, environment and energy

Cite this