Det konvergente læringsrum: IT og de nye læringsbetingelser

Jørgen Bering Asmussen, Lars Peter Bech Kjeldsen, Hanne Wacher Kjærgaard

Research output: Book/Report/PhD thesisBookCommunication

Abstract

Der er i stadig stigende grad fokus på teknologiens betydning for undervisning og læring. Denne bog skriver sig ind i dette felt og foreslår nye måder at beskrive, forstå og arbejde pædagogisk og didaktisk med de nye læringsbetingelser. ‘Det konvergente læringsrum – it og de nye læringsbetingelser’ henvender sig primært til undervisere i professions- og ungdomsuddannelser og behandler de pædagogiske og didaktiske muligheder og udfordringer, som ny teknologi rummer i forhold til både planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og de studerendes læring:

Hvordan udnyttes de studerendes egne valg og kompetencer bedst? Hvordan sikrer underviseren kvalitet i inddragelsen af sociale medier? Hvor lærer man bedst, og hvordan understøtter teknologien det? Skal de studerende selv have indflydelse på deres læringstilgang og have mulighed for, at bringe derespersonlige holdninger og erfaringer i spil?

Bogen søger at besvare disse og andre relevante spørgsmål med det mål at klæde undervisere og studerende på til både at kunne uddanne og lære under de nye betingelser og muligheder, teknologien giver adgang til. Viden er i dag ideelt set tilgængelig for alle, og derfor kan underviseren ikke længere planlægge ud fra det, man tidligere har kaldt ’vidensmonopolet’, men må forudse, at de studerende selv søger viden efter behov. Derfor kan underviseren ikke længere igangsætte undersøgelser med et ’hvad, hvor, hvem’, men i højere grad med et ’hvorfor og hvordan’ – fra et informationssamlende udgangspunkt til et mere refleksionsorienteret. Denne ændring kvalificerer bogen gennem teori, praksiserfaring og en konkret, håndterbar model der understøtter underviserens refleksion over planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus
PublisherKlim
Number of pages132
ISBN (Print)9788772040981
Publication statusPublished - Nov 2017
SeriesLiteracy & Læring

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this