Det oplevede indeklima: et komparativt case-studium af de studerendes opfattelse af indeklimaet i et projektlokale på VIA Aarhus

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

220 Downloads (Pure)

Abstract

”Det oplevede indeklima” er et forskningsprojekt, der undersøger de studerendes oplevelse af indeklimaet, når de arbejder med deres projekter i et undervisningslokale med plads til 94 studerende. Undersøgelsen er udformet som en komparativ analyse af de studerendes oplevelse af indeklimaet i to forskellige situationer: Første situation er, når de studerende ikke har modtaget information om, hvordan ventilationsanlægget virker og således ikke fra VIA er bevidstgjort om, hvad de selv kan gøre for at optimere indeklimaet. Anden situation er, når de studerende har modtaget information om, hvordan ventilationsanlægget virker og således er blevet bekendt med, hvordan de selv kan være med til at optimere indeklimaet i lokalet.

Undersøgelsen viser, at de studerende primært oplever ændringer af parametrene temperatur og CO2-niveau. De studerendes opfattelse af temperaturen udvikler sig positivt, så de bliver mere tilfredse med temperaturforholdene efter informationsmødet. De studerendes øgede bevidsthed om temperaturforholdene i lokalet medvirker til, at de aktivt gør noget for at forebygge, at de kommer til at fryse.

Undersøgelsen har afsløret, at temperaturen i lokalet særligt i perioder med høje, sommerlige udendørs temperaturer er for lav, da Campus har en generel komfort-temperatur på 20 – 22 grader. Dette er for koldt, når de studerende har sommerbeklædning på.

Luftkvaliteten er næsten den sammen før og efter introduktionen, dog med et lille fald i CO2-niveau efter informationsmødet. Men samtidig er de studerende blevet mere utilfredse. Årsagen hertil kunne være interessant at undersøge nærmere.
Original languageDanish
PublisherVIA University College, Center for Byggeri, Energi, Vand og Klima
Number of pages30
Publication statusPublished - 21 Dec 2020

Keywords

  • construction, environment and energy

Cite this