Dialog og læremiddelbrug: Den stilladserede dialogs betydning for elevers læremiddelbrug i historieundervisningen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel sætter fokus på dialogens betydning for læremiddelbrugen i historieundervisningen. Artiklen bygger på empiri indsamlet
på seks forskellige skoler i tre regioner i Danmark i forbindelse med
historiesporet i PaL-projektet (2018-2020). Artiklen undersøger på et
empirisk grundlag, hvordan og hvorfor læreren vælger læremidler,
og hvordan læremidlerne indgår dialogisk i klasserummet for
at understøtte elevernes læremiddelbrug. Det analyseres på
baggrund af en teoretisk beskrivelse af dialog sammenholdt med
forskningsresultater om dialogens betydning for elevers læring.
Observationerne omkring dialogen i forbindelse med
læremiddelbrugen eksemplificeres i analyseafsnittet og diskuteres
efterfølgende i diskussionsafsnittet. Observationerne tydeliggjorde,
at dialogen omkring de didaktiske og semantiske læremidler og
det intenderede læringsudbytte er meget varierende. Der åbnes op
for at sætte mere fokus på en struktureret og organiseret dialog i
klasserummet, som kan styrke elevernes læremiddelbrug.
Original languageDanish
Article number9
JournalLearning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
Volume9
Pages (from-to)179 -206
Number of pages27
ISSN2445-6810
Publication statusPublished - 27 Oct 2021

Keywords

  • schools, courses and institutions
  • education, professions and jobs

Cite this