Abstract

Dialogkortene om pædagogisk arbejde med familier, når der er en tæt, forebyggende og opsøgende kontakt er henvendt til uddannelse og praksisbrug. Hvert dialogkort tager afsæt i pædagogiske situationer, der har flere lag. Der er refleksionsspørgsmål der kan inspirerer til dialog om handlemuligheder og dilemmaer og at skabe forbindelser til egne vilkår og praksisser.

Dialogkortene er udviklet som led i forskningsprojektet "Familiepædagogen" - som trivsels- og forebyggelsesaktør sammen med de deltagende daginstitutioner og med studerende. Forskningsrapporten er her: https://www.ucviden.dk/da/projects/familiep%C3%A6dagogen-som-trivsels-og-forebyggelses-akt%C3%B8r

Der er også udviklet dialogkort til skole og fritidstilbud, de findes også her: https://www.ucviden.dk/da/projects/familiep%C3%A6dagogen-som-trivsels-og-forebyggelses-akt%C3%B8r


Original languageDanish
Publication date2024
PublisherProfessionshøjskolen Absalon
Number of pages10
ISBN (Electronic)978-87-94574-01-3
DOIs
Publication statusPublished - 2024

Keywords

  • children and youth

Cite this