Differentiering og skolekultur

Martha Mottelson, Christina Jørgensen

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearchpeer-review

59 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten beskæftiger sig med differentiering i skolekulturen. Den er baseret på et feltarbejde i en 5. klasse på en skole i Københavns omegn, hvor fokus har ligget på at forstå og afdække det kulturelle baggrundstæppe, som lærerens praksis med at skabe en differentieret undervisning, tager afsæt i.

Som forskningsrapport er teksten disponeret meget traditionelt med indledende konstruktion af undersøgelsens genstand, efterfulgt af teoretiske og metodologiske overvejelser. Dernæst præsenteres det empiriske arbejde, efterfulgt af et længere kapitel, som fremlægger analysearbejdet. Endelig opsummeres, i kapitel 5, undersøgelsens fund og perspektiver.

Da arbejdet er gennemført indenfor rammerne af en praksisudviklende forskningstilgang, vil vi her fremhæve undersøgelsens væsentligste perspektiver i form af de områder for udviklingen af skolens differentieringspraksis, vi på baggrund af undersøgelsen kan udpege. Disse præsenteres i kapitel 5 under fire overskrifter Skolekulturen præmierer enshed, Kollektiv undervisningspraksis giver begrænset differentieret handlerum, Stærk klasseledelse fører lærerens fokus væk fra elevers læreprocesser og Der er behov for at udvikle et differentieringssprog.
Original languageDanish
Number of pages46
Publication statusPublished - 8 Jan 2016

Keywords

  • growing up
  • field work
  • culture
  • general education
  • recognition
  • learning

Cite this