Digitalisering af den offentlige økonomistyring: udvalgte erfaringer fra praksis

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyEducation

Abstract

Siden årtusindeskiftet er de grundlæggende økonomiske opgaver i stigende grad blevet digitaliseret i den offentlige sektor. Kapitlet belyser, hvordan digitaliseringen har betydning for økonomistyringen i kommunerne aktuelt. Den regionale sektor inddrages også sporadisk i denne belysning. Kapitlet har et empirisk afsæt, idet det bygger på fire interviews med aktører, som arbejder med kommunal økonomistyring og digitale løsninger, eller er i tæt kontakt med dette økonomiske felt.

En pointe i kapitlet er, at det er understøttelsen af økonomistyringen i kommunerne, der fortsat er i fokus i digitaliseringen af den økonomiske styring – ikke selve styringstilgangen. Ligeledes er det en pointe, at de økonomiske gevinster af digitaliseringen er begrænsede, idet de digitale løsninger ofte løser mindre udfordringer i opgaveløsningen, samt at ressourcerne, der anvendes til udvikling og vedligeholdelse, er relativt store. Det er dog ligeledes en væsentlig pointe i kapitlet, at digitaliseringen uden tvivl har medført, at den økonomiske opfølgning er blevet hurtigere, mere præcis og rettidig, hvilket samlet set har styrket den økonomiske styring markant.

En barriere for anvendelse af de digitale løsninger er, ifølge kapitlets informanter med indsigt i den kommunale praksis, at kommunerne ikke besidder de nødvendige kompetencer i forhold til programmering samt behandling og analyse af store datamængder. Hertil kommer, at informanterne beskriver den digitale modenhed og det samlede strategiske fokus på digitaliseringen som utilstrækkeligt.
Original languageDanish
Title of host publicationDigitalisering i offentlig forvaltning
EditorsJesper Hundebøl, Anja Svejgaard Pors, Lars Hove Sørensen
Number of pages26
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherSamfundslitteratur
Publication date1 Sept 2020
Pages113-138
Chapter5
ISBN (Print)978-87-593-3551-2
ISBN (Electronic)978-87-593-3789-9
Publication statusPublished - 1 Sept 2020

Keywords

  • economics
  • management, organizational development and innovation

Cite this