ECERS - Kvalitet som afsæt for evaluering af det pædagogiske læringsmiljø

Torben Næsby, Karsten Brinkmann Skytte

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Indførelsen af læreplaner i dagtilbud og indholdsplaner i sfo har aktualiseret kravet om, at det pædagogiske arbejde systematisk målsættes og evalueres. Evalueringen skal ses i et fremadrettet perspektiv og sigter mod udvikling af kvaliteten af den pædagogiske praksis. Hvis en evaluering af denne karakter skal give mening, er der umiddelbart tre spørgsmål, der trænger sig på:
Hvad er pædagogisk kvalitet? Hvordan kan man synliggøre kvalitet gennem evaluering af pædagogisk praksis? Hvordan kan resultaterne anvendes til yderligere kvalitetsudvikling?
Artiklen præsenterer en gennemprøvet evalueringsmetode, ECERS, som et svar på de tre spørgsmål.
Original languageDanish
JournalCEPRA-striben
Issue number9
Number of pages10
ISSN1903-8143
Publication statusPublished - 2011

Cite this