Effektevaluering af adjunktuddannelse i en programteoretisk ramme: et casestudie

Marianne Ellegaard, Kristian Kildemoes Foss

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Vi evaluerede lektorkvalificeringsforløbet på Københavns Professionshøjskole (KP), efter at alle elementer i denne havde været udbudt mindst én gang (ca. 1 år), med henblik på at vurdere hele forløbets sammensætning samt få input til evt. revision. Vi valgte at lave denne evaluering i en programteoretisk ramme, hvor vi så på lektorkvalificeringen som en intervention beregnet på at øge kvaliteten af og samarbejdet om undervisningen på KP. Vi formulerede derfor de ønskede effekter og rettede evalueringsspørgsmålene mod at undersøge 1) om programmet har de ønskede effekter; 2) hvilke justeringer eller andre handlinger der evt. bør foretages. I denne artikel præsenterer vi som det første resultat programteorien for KP’s lektorkvalificering og diskuterer vores begrundelser for og erfaringer med at bruge programteori som ramme for evaluering af denne type program. Herudover analyserer vi udvalgte resultater, som er centrale for vores programteori, og diskuterer, om disse giver os anledning til at genbesøge programteorien.
Original languageDanish
JournalDansk universitetspædagogisk tidsskrift [online]
Volume17
Issue number33
Pages (from-to)2-20
Number of pages19
ISSN2245-1374
Publication statusPublished - 2022

Cite this