Efterskrift: om begrebet bæredygtig udvikling

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearch

157 Downloads (Pure)

Abstract

Begrebet om bæredygtig udvikling er et helt centralt begreb i forhold til FN’s
verdensmål for 2030, der jo netop er verdensmål for ”bæredygtig udvikling”
(jf. også den engelske forkortelse for verdensmålene SDG2030, der netop er en
forkortelse af Sustainable Development Goal 2030. Man taler da i uddannelsessammenhænge i Danmark om, at man laver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU), og tilsvarende på engelsk taler man om Education for Sustainable Development (ESD). Der er således god grund
til at se lidt nærmere på tilblivelsen af begrebet om bæredygtig udvikling. Denne
tilblivelse foregår stadig, og FN har her, som det vil fremgå af det efterfølgende,
spillet og spiller forsat en fremtrædende rolle. Vi vil endvidere se, at nogle af de
begreber, der går igen i flere af artiklerne i denne bog, også kan indskrives i denne tilblivelsesproces (for eksempel begreberne om bæredygtighed, bæredygtig udvikling, de tre søjler for bæredygtig udvikling, kapabilitet og ideen om det antropocæne).

I dette efterskrift præsenteres der derfor i essayistisk form en fortælling om, hvorledes begrebet om bæredygtig udvikling er blevet til. Dette gøres ved at lave nogle nedslag i forhold til begivenheder og tanker, der har været med til at definere begrebet. Vi vil især forfølge, hvorledes den kreative spænding imellem begreberne bæredygtighed og udvikling, forstået som menneskelig udvikling set som tæt forbundet med økonomisk udvikling efter anden verdenskrig og frem, har ført til en mangfoldighed af perspektiver på ideen om bæredygtig udvikling. Samtidig er der i sagens natur tale om et begrænset blik, og vi går ikke dybere ind på ideerne for eksempel biodiversitet, klima etc. Omvendt kan det måske, når nu afgrænsning er nødvendig, særligt i forhold til klimadebatten, være udmærket at gøre opmærksom på, at klimadebatten faktisk bør ses ind i den bredere debat om bæredygtig udvikling, et forhold vi kort vender tilbage til i forbindelse med omtalen af det første Earth Summitt i Rio i 1992. Endelig
skal det selvfølgelig siges, at dette blot er en af mange mulige fortællinger om
tilblivelsen af begrebet om bæredygtig udvikling.
Original languageDanish
Title of host publicationBæredygtighed og bæredygtig udvikling: uddannelse, dannelse og fagdidaktik i skole, erhvervs- og professionsuddannelser
EditorsJesper Garsdal
Number of pages32
Place of PublicationAarhus
PublisherVIA University College
Publication dateJul 2020
Pages92-123
ISBN (Electronic)978-87-971733-6-7
Publication statusPublished - Jul 2020

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this