Eksamen og censur i professionsbacheloruddannelserne: En håndsrækning til vejledere, eksaminatorer, censorer og studerende

Research output: Book/Report/PhD thesisBookResearchpeer-review

Abstract

Eksamen er en tilbagevendende begivenhed i uddannelsessystemet. Den kan fylde rigtig meget i både de studerendes og i undervisernes bevidsthed, selv om eksamensperioden i forhold til hele undervisningsåret fylder væsentligt mindre.

Denne bog er ment som en hjælp til at få eksamen og aktiviteterne omkring eksamen lidt ned på jorden for alle parter om bordet − institutionen, eksaminator, censor og de studerende. Bogen undervurderer eller nedskriver ikke betydningen af eksamen eller aktiviteterne omkring eksamen, men betoner at viden om området kan være hensigtsmæssig. Man bør ikke bruge unødvendig tid og kræfter på eksamen, men alle parter bør kende til et minimum til roller, rettigheder og pligter i forbindelse med eksamen.

Formålet med og fokus for denne bog er derfor at præsentere viden om eksamination inden for professionsbacheloruddannelserne og give nogle redskaber, som alle parter har brug for i forbindelse med deres funktion. Bogen indeholder også en samlet præsentation af de bekendtgørelser og retningslinjer, der knytter sig til eksamination og censurering på professionsbacheloruddannelserne.

I bogen findes cases og opgaver udarbejdet efter retningslinjer i professionsbacheloruddannelserne som kan danne baggrund for kursusaktiviteter for både nuværende og kommende censorer og eksaminatorer, således at deres viden kan blive ajourført og forbedret til gavn for kvaliteten af uddannelserne.

Bogen er egnet til kursusundervisning – herunder adjunktkvalificeringsforløb − og bredere til alle professionshøjskoleansatte, der skal fungere som eksaminatorer og censorer. Bogen henvender sig derfor til alle med interesse for og en hverdag i professionsbacheloruddannelserne.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherUnge Pædagoger
Edition1
Number of pages209
ISBN (Print)978-87-90220-93-8
Publication statusPublished - 14 Nov 2011
SeriesProfession og Praktik
NumberB 109

Keywords

  • counseling

Cite this