Elever i og med vanskeligheder med læsning og skrivning i 1.klasse

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearchpeer-review

Abstract

At være en elev med læse-og skrivevanskeligheder betyder, at elevens læsevanskeligheder er genetisk betingede, hvis han eller hun eksempelvis er dyslektiker (se Hagtvet m.fl., 2016). Tilsvarende betyder det at være i læse-og skrivevan-skeligheder, at eleven sættes i en situation, hvor kravene til kompetencer i læsning og skrivning bliver uoverkommelige og vanskelighederne dermed forstærkes. Hagtvet, Frost og Refsahl (2016) taler her om, at det er af afgørende betyd-ning, at skolen og læreren ikke ser læse-og skrivevanske-ligheder som elevens individuelle problem, men at man vedkender sig ansvaret for at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forudsætninger. Og samtidig må eleven ved-kende sig sine vanskeligheder og arbejde med disse. De be-nævner dette dobbelt ejerskab til læse-og skrivevanske-lighederne.
Original languageDanish
Title of host publicationLæsning og skrivning i indskolingen-en differentieret praksis
EditorsVibeke Boelt, Inger Maibom
Number of pages21
Volume1
Place of PublicationKVaN
PublisherKvaN
Publication date1 Apr 2021
Edition1
Pages107-128
Article number5
Chapter5
ISBN (Print)978-87-93820-17-3
Publication statusPublished - 1 Apr 2021

Keywords

  • schools, courses and institutions

Cite this