Elevers læring gennem undersøgelse og faglig læsning: Undervisningsdifferentiering i naturfag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution to proceeding

Abstract

Med afsæt i Prof. Jens Rasmussens (2013) argumenter for undervisningsdifferentiering vha. præstationsstandarder behandles differentiering af naturfagsundervisnings målsætning for alle skolens elever. Fokus vil være på læreres arbejde med undervisningsplaner og opstillede mål i forhold til undervisningens undersøgende arbejde og i forhold til arbejdet med faglig læsning. Valget af netop disse to områder begrundes i naturfagenes arbejdsformer og den betydning områderne har for elevernes udvikling af naturfaglige begreber (NTS-centeret, 2013). Fokus på elevernes tilegnelse af et naturfagligt sprog og udvikling af naturfaglige kompetencer vil være styrende for behandlingen af naturfagsundervisnings tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering med undervisningsdifferentiering som et bærende princip (Danmarks Evalueringsinstitut, 2011). Der vil gives eksempler på dialog med elever båret af hvad-spørgsmål og analyserende dialog med elever præget af hvordan-spørgsmål.
Original languageDanish
Title of host publicationPræsentationer 2014 Big Bang
Publication date2014
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • natural science

Cite this