Elevers metasproglige repertoire i L1-skriveundervisning

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearchpeer-review

Abstract

I denne præsentation fremlægger vi de foreløbige resultater fra et større projekt (2022-2025) om de mere specifikke sammenhænge mellem elevers metasproglige repertoire og kvaliteter i deres tekster skrevet i danskfaget. Vi fokuserer i præsentationen særligt på elevers metasproglige repertoire, som det kommer til udtryk i skriveundervisningens samtaler og i elevinterviews om egne tekster.
Vores teoretiske ramme tager udgangspunkt i socialsemiotiske accentueringer af skriverens muligheder for skriftsproglige valg (fx Halliday, 1978, Kress 1997, Kress et al., 2005) og i den eksisterende forskning om metalinguisitic understanding (fx Myhill et al., 2012) og reflection (Watson & Newman, 2017), samt i Liberg, af Geijerstam og Folkeryds (2011) begreb om text movability. I projektet fokuserer vi med især på elevers engagement i skrivning, som den kan komme til udtryk i deres beskrivelser og særligt begrundelser for egne sproglige valg, i et krydsfelt mellem det Smidt (2009) har betegnet henholdsvis interaktionelle og ideologiske dimensioner ved skrivningen.
Det større projekts empiri består foreløbigt (forår 2023) af kvalitative observationer og lydoptagelser og fotos af skriveundervisning i danskfaget, indsamlede elevtekster og elevinterview om egne tekster i forbindelse med undervisning i hhv. narrative og argumenterende tekster i to 5. og to 8. klasser. I præsentationen har vi fokus på analyser af elevinterview med 24 fokuselever fra de i alt fire klasser om deres tekster. Interviewene har taget udgangspunkt i hvilke passager de synes fungerede godt. I analyserne undersøger vi hvilke sproglige niveauer (form) i teksterne, eleverne taler om og med hvilket metasprog (formelt/uformelt), hvilken betydning de tillægger deres valg og med hvilke begrundelser, samt hvilken viden de trækker på i deres begrundelser. Resultaterne bidrager dels til en teoretisk kvalificering af, hvordan vi kan forstå og beskrive elevers metalingvistiske repertoire med fokus på skrivervalg og engagement.
Original languageDanish
Publication dateOct 2023
Publication statusPublished - Oct 2023
EventNNFF9: Nordisk Netværk for Førstesprogsdidaktisk Forskning: Møder og mangfoldighed - University of Helsinki, Helsinki, Finland
Duration: 25 Oct 202326 Oct 2023
Conference number: 9

Conference

ConferenceNNFF9: Nordisk Netværk for Førstesprogsdidaktisk Forskning
Number9
LocationUniversity of Helsinki
Country/TerritoryFinland
CityHelsinki
Period25/10/2326/10/23

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this