Empirisk rekonstruktion af forsøgspraksis for Pædagogik og lærerfaglighed

Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

27 Downloads (Pure)

Abstract

Publikationen udgøres af en empirisk rekonstruktion af det samlede forløb med prøveforsøget i Pædagogik og lærerfaglighed ved Læreruddannelsen i Aarhus 2018-2020. Projektet er gennemført med 3 hold af 25 studerende og med 4 undervisere tilknyttet gennem hele forløbet. Det første år af forsøget, var der ligeledes tilknyttet en FoU-gruppe, der fulgte projektet med fokus på at samle empiri til arbejde med udvikling af prøvedidaktik.

Den konkrete anledning til projektet er et initiativ fra Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN) til undersøgelse og forsøg med prøver og prøveformer. I foråret 2016 blev iværksat en undersøgelse med følgende opdrag:

”LLN ønskede, at gruppen leverer
Oversigt over prøveformer i eksisterende model (set fra et kompetencemålsperspektiv).
Ideer fra udlandet/andre uddannelser.
Konkrete forslag til nye prøveformer.”

Undersøgelsen blev udmøntet i en rapport (Madsen, Johnsen, & Christensen, 2017), der blev fremlagt for LLN i efteråret 2017 og efterfølgende gav anledning til, at LLN kort før udgangen 2017 kunne opslå en invitation til ansøgning om i praksis at gøre forsøg med læreruddannelsens prøver.

I forlængelse heraf blev forsøgsprojektet i Aarhus udviklet med sigte på, dels at gennemføre forsøg med en prøve i læreruddannelsespraksis og med uddannelsesforløbet frem til prøven. Dette har resulteret i et forløb med 3 moduler og en ny prøve i pædagogik og lærerfaglighed.

Der er i denne gennemgang lagt vægt på at rekonstruere forløbet så kortfattet som muligt, for at give mulighed for skabe overblik, for en efterfølgende evaluering.
Original languageDanish
Number of pages20
Publication statusPublished - 22 Jun 2020

Keywords

  • teacher education
  • social work practice
  • professional didactics
  • didactics
  • innovative teaching
  • skills
  • community of practice
  • educational science
  • education

Cite this