En kvalitativ undersøgelse af hvordan mennesker med depression oplever det at gennemgå en depression samt hvordan, den enkelte kan opnå recovery

Research output: ThesisCandidatusCommunication

Abstract

Specialet indeholder en kvalitativ undersøgelse af, hvordan mennesker med depression oplever det at gennemgå en depression samt hvordan, det er muligt at opnå recovery. Formålet er at skabe et udgangspunkt for udarbejdelse af en hensigtsmæssig og effektiv behandling til mennesker med depression. Specialet bygger på eksisterende viden og teori omkring depression og recovery og indeholder en kvalitativ hermeneutisk-fænomenologisk interviewundersøgelse. Her er 5 personer med depression, der har gennemført gruppeforløb med psykoedukation, interviewet én til én ud fra en semistruktureret interviewguide. Undersøgelsen er inspireret af en Reflective Lifeworld tilgang.
Via en teoristyret analyse blev 4 temaer identificeret: oplevelse af at gennemleve depression, oplevelse af hjælp og afhængighed, oplevelse af redefinition af egen (sygdoms)identitet samt oplevelse og definition af recovery. Diskussionen er en kritisk gennemgang af undersøgelsens fund og den anvendte metode. Ud fra denne konkluderes, at især de pårørende spiller en vigtig rolle vedr. hjælp og støtte. Ny forskning kunne derfor udbygge dette speciale ved at inddrage de pårørende til mennesker med depression.
Original languageDanish
Publication statusPublished - Jun 2009

Keywords

  • social work and social conditions
  • disease, health science and nursing

Cite this