”En organiseret fleksibilitet”: Erfaringer fra kompetenceudvikling for pilotprojektet om implementering af dynamiske teams i Rudersdal kommune

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

465 Downloads (Pure)

Abstract

Fra oktober 2021 til april 2022 gennemførte Rudersdal Kommune i samarbejde med Københavns Professionshøjskole et pilotprojekt med udvikling og afprøvning af et skræddersyet og innovativt kompetenceudviklingsforløb. Denne proces er et led i en udviklingsstrategi udarbejdet af Rudersdal Kommune i fællesskab med Københavns Professionshøjskole. Planen er, at alle 450 medarbejdere i hjemmepleje og hjemmesygepleje ved udgangen af 2023 har deltaget i dette kompetenceudviklingsforløb kombineret med organisationsændringer, der implementeres sideløbende. Denne proces skal fremme en struktur, der understøtter dynamiske tværprofessionelle teams, som sikrer, at de fagprofessionelle forstår og tager afsæt i borgernes ønsker og behov, når de tilrettelægger pleje og omsorg. Borgerens aktive udtryk for ønsker og behov anses som midler til at levere en mere tilfredsstillende, omsorgsfuld og nærværende hjemmepleje og hjemmesygepleje.
Hensigten med denne rapport er at dele erfaringer og inspirere de kommuner, der i øjeblikket er på udkig efter innovative og bæredygtige løsninger inden for hjemmepleje og hjemmesygepleje. Eftersom vi har kunne dokumentere mange positive erfaringer i løbet af dette pilotprojekt, finder vi det oplagt at dele resultaterne på trods af mulige begrænsninger i forhold til resultaternes generelle overførbarhed.
Original languageDanish
Place of PublicationKbh.
PublisherKøbenhavns Professionshøjskole
Number of pages47
ISBN (Electronic)978-87-93894-39-6
Publication statusPublished - Oct 2022

Keywords

  • management, organizational development and innovation

Cite this