Engagerende og faglig sprogpædagogik for flersprogede drenge

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Køns- og kulturforskelle blandt elever kan have en betydning for deres muligheder for at klare sig i skolen (Christensen, Egelund, Klausen, & Pilegaard, 2012). Især en gruppe af flersprogede drenge ser ud til at have det svært i skolen. De underperformer, deltager ikke aktivt i undervisningen eller laver ballade (Gilliam, 2006). Det kan få stor betydning for deres muligheder senere i livet. Med læreruddannelsesreformen af 2013 blev en række moduler indenfor lærerens grundfaglighed introduceret, som bl.a. også skal kunne rumme denne problematik. I kompetenceområdet undervisning af tosprogede elever, er især de flersprogede elevers ressourcer i fokus. Lærerens evne til at undervise sprogpædagogisk i fagundervisningen har bl.a. som formål at imødekomme og rette op på de uligheder minoritetsbørn oplever ift. at klare sig godt i skolen. I denne artikel vil vi trække vigtige pointer frem fra forskningen og pege på, hvordan sprogbaseret fagundervisning kan være med til at understøtte faglig, social og personlig læring, så både piger og drenge får lige muligheder i skolesystemet.
  Original languageDanish
  JournalUnge Paedagoger
  Volume80
  Issue number1
  Pages (from-to)74-81
  Number of pages7
  ISSN0106-5386
  Publication statusPublished - 2019

  Keywords

  • language development
  • Danish as a second language
  • language acquisition
  • gender/gender differences

  Cite this