Abstract

Denne didaktik er udarbejdet i forbindelse med projektet “Engineering i skolen” (EiS), som
har til formål at bringe engineering ind i naturfagsundervisningen i grundskolen. EiS er et
samarbejde mellem Engineer the future, VIA University College, Astra og Naturvidenskabernes
Hus, UCC samt lærere fra Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Lyngby-Taarbæk
Kommune og Vejle Kommune.
Den primære målgruppe for didaktikken er undervisere i naturfag i grundskolen. Vi håber at
lærere i andre fag, kommunale naturfagskoordinatorer, undervisere på læreruddannelserne
og andre med interesse for undervisning i grundskolen ligeledes kan have glæde af at
læse med.
Didaktikken er blevet til på grundlag af en række forarbejder. Et indledende litteraturstudium
dannede udgangspunkt for at opstille nogle principper for en engineering-didaktik,
der kan fungere i dansk grundskolekontekst. Sideløbende blev der gennemført en undersøgelse
blandt lærere om behovet for undervisningsmaterialer rettet mod praktisk arbejde
i naturfagene. Med udgangspunkt i principperne blev der i sommeren 2017 gennemført et
tremåneders didaktik-laboratorium, hvor projektmedarbejdere fra EiS i samarbejdede med
12 lærere formulerede et første udkast til en egentlig didaktik. Udkastet blev i efteråret 2017
pilotafprøvet i samarbejde med 58 lærere fra fire kommuner. Pilotafprøvningen blev ledsaget
af følgeforskning, og der blev samlet grundigt op på de indhøstede erfaringer.
Original languageDanish
PublisherVIA University College
Number of pages76
ISBN (Electronic)978-87-999723-5-7
Publication statusPublished - 2018

Keywords

  • scientific courses

Cite this