Entreprenørskabsdidaktik: dannelses- og mulighedsorienteret didaktik til grundskolen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearchpeer-review

Abstract

En mulighedernes didaktik til grundskolen i lyset af entreprenørskabsteori bør hvile på nogle grundlæggende antagelser om dannelse. Med afsæt i eksisterende definitioner og forståelser af dannelse diskuterer kapitlet disses brugbarhed i en grundskolekontekst anno 2021. Kapitlet ønsker at stille spørgsmål om, hvad grundskolens primære opgave er i et samfund og en verden, der kalder på en række grundlæggende forandringer. Overordnet ønsker kapitlet at argumentere for en didaktik og et dannelsesideal, der fokuserer på at åbne verden for eleverne, så de tror på, og er i stand til, at handle på egne muligheder for at gribe om og begribe verden, fag, sig selv og hinanden. Målet med grundskole og grundskolepædagogik bør være at uddanne og danne eleverne til frihed i tænkning og handling på den ene side og på agency eller handlekompetence som et særligt fokus på den anden side.
Original languageDanish
Title of host publicationMulighedernes didaktik
EditorsMichael Breum Ramsgaard, Raffaele Brahe-Orlandi, Christina Højlund, Mette Lindahl Thomassen, Thomas Østergaard
Number of pages19
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherFrydenlund Academic
Publication date9 Jun 2022
Pages72-90
Chapter3
ISBN (Print)9788772164854
ISBN (Electronic)9788772164861
Publication statusPublished - 9 Jun 2022

Keywords

  • general education
  • didactics
  • contracting courses

Cite this