Abstract

Afrapportering af projektet Epistemiske strategier i studieaktivitetsmodellen. Rapporten er en afrapportering af projektet Epistemiske strategier i studieaktivitetsmodellen, som har udfoldet sig gennem en vifte bestående af seks delprojekter inden for to overordnede tematikker: de studerendes hverdagsliv og praktik og praksisrelateringer. Projekterne er forankret i udvalgte professionsuddannelser med følgende temaer og nedslag:

De studerendes hverdagsliv:
Pædagoguddannelsen og ernærings- og sundhedsuddannelsen. (Hverdagslivsperspektiv, rutiner og brud)

Praktik og praksisrelateringer:
Socialrådgiveruddannelsen (Praktik og videnformer)
Pædagoguddannelsen (Modul om bæredygtig pædagogik gennem praksissamarbejde)
Sygeplejerskeuddannelsen (Praktik og videnformer)
Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Fremtidsværksted om studerendes forestillinger, drømme etc.)
Pædagoguddannelsen (Videnforståelse, læreprocesser og didaktiske rum).
Original languageDanish
Number of pages37
Publication statusPublished - 2017

Keywords

  • education, professions and jobs

Cite this