Er det professionelle samarbejde at alle hiver i samme tov?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Den voksende diversitet i klassens liv danner baggrund for at arbejde med forskelligheder i fællesskabet. Denne udfordring forudsætter et reflekterende teamsamarbejde, der arbejder processuelt og situeret med at udvikle et praksisfællesskab, hvor alle elever gives deltagelsesmuligheder.

Artiklen tager afsæt i et Forsknings- og Udviklingsprojekt (FoU), hvis formål har været at indfange opmærksomhedspunkter, som belyser professionelles samarbejde om udvikling af inkluderende fællesskaber i klassen. Teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger i skolen er omdrejningspunktet.

Fokus sættes på de professionelles handlinger og refleksioner over samarbejdets betydning. Herunder belyses udfordringer med håndtering af mangfoldighed i klassen og det fælles kollegiale engagement. Endelig reflekteres der over kommunikationens betydning i forhold til udvikling af inkluderende fællesskaber i klassen.

Observationer og interviews af de professionelles samarbejde i og om klassen er undersøgelsens genstandsfelt. Det empiriske grundlag i projektet er således baseret dels på observationer og semistrukturerede interviews, dels på forskning og teori hentet i de valgte professionsfelter.

Målet er at pege på opmærksomhedspunkter og hensigtsmæssige indsatser i praksis, der genererer udvikling af inkluderende fællesskaber i klassen gennem de professionelles samarbejde. Resultater af undersøgelsen vil kunne danne baggrund for videre inspiration og forskning i de professionelles samarbejde i skolen.
Original languageDanish
JournalLiv I Skolen
Volume21
Issue number4
Pages (from-to)38-53
Number of pages16
ISSN1398-2613
Publication statusPublished - 2019

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this