Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

113 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten præsenterer resultaterne af vores undersøgelse af onlineundervisning under den første periode med nedlukning af de videregående uddannelsesinstitutioner som følge af COVID 19-pandeminen i foråret 2020. Målet med undersøgelsen er at opfange erfaringer og bedst muligt beskrive de praksisser med digitalt understøttet undervisning og læring, der etablerer sig i perioden.
Intentionen er, at der gennem de tilvejebragte data og analyser heraf kan tegnes et billede af hvordan undervisere og studerende har oplevet nedlukningen og den undervisningsaktivitet der har karakteriseret perioden.
Der præsenteres analyse af data fra to spørgeskemaundersøgelser og en interviewundersøgelse på 9 uddannelsesinstitutioner, foretaget i perioden juni - oktober 2020.
Original languageDanish
PublisherNationalt videncenter for læremidler - Læremiddel.dk
Number of pages156
Publication statusPublished - 5 Feb 2021

Keywords

  • education, professions and jobs
  • learning, educational science and teaching
  • information and communication technologies and e-learning

Cite this