Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020. Januar 2021 - digital version

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to reportCommunication

Abstract

Denne rapport er skrevet på baggrund af en undersøgelse om onlineundervisning under forårets nedlukning af de videregående uddannelsesinstitutioner som følge af COVID-19 pandemien. Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Universitet (AU), professionshøjskolen Absalon (PHA), Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), Roskilde Universitet (RUC), Syddansk Universitet (SDU), UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL), UC SYD, Professionshøjskolen UCN (UCN) og Via University Collage (VIA) var alle involveret i undersøgelsen. Undersøgelsen fik derfor bredt indblik i onlineundervisning på tværs af institutionerne.

Undersøgelsen har til formål at opfange erfaringer og beskrive de praksisser der etableres med digitalt understøttet undervisning og læring. Da første nedlukning var uventet kan det ikke forventes at praksisserne der etableres i denne periode afspejler online undervisning i andre situationer end i nødundervisning men undersøgelsen vil pege på muligheder i onlineundervisning på baggrund af erfaringerne fra forårets nedlukning.

Rapporten dækker systemlandskaberne i det forskellige institutioner før og under nedlukningen, den teoretiske begrebsramme for undersøgelsen,undersøgelsesdesign og analyse for at besvare 4 centrale undersøgelsesspørgsmål. : 1) Hvilken variation af digitalt understøttede didaktiske praksisser har etableret sig på tværs af institutionstyper og fagområder? 2) Hvordan oplever studerende forskellige praksisser, og hvilken betydning har de for forskellige studerende, bl.a. i forhold til oplevet læringsudbytte, læringsstrategier og mestringsoplevelser? 3) Hvordan oplever undervisere forskellige praksisser, og hvilken betydning har de for forskellige undervisere, for deres forhold til de studerende, samt deres oplevelse af faglig og professionel tilfredshed? 4) Hvordan påvirker de digitalt understøttede praksisser hhv. A. Samarbejdet mellem studerende og B. Samarbejdet mellem undervisere og studerende? Undersøgelsen består af 4 dele: • En spørgeskemaundersøgelse blandt 85.000 studerende fordelt på 9 institutioner • En spørgeskemaundersøgelse blandt 6.000 undervisere fordelt på de samme 9 institutioner • En interviewundersøgelse med strategisk udvalgte respondenter fra de to spørgeskemaundersøgelser • En kortlægning af institutionernes systemlandskaber og organisatoriske ressourcer ift. omlægning til onlineundervisning
Original languageDanish
Title of host publicationErfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020
EditorsMarianne Georgsen, Ane Qvortrup
Number of pages175
PublisherUniversity College Nordjylland
Publication dateJan 2021
Publication statusPublished - Jan 2021

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this