Ergoterapi og hjerneskade: Aktivitetsbaseret ergoterapi til patienter med kognitive udfald

Hanne Kaae Kristensen, Grethe Egmont Nielsen

Research output: Book/Report/PhD thesisBookResearchpeer-review

Abstract

I disse år fremkommer der løbende væsentlig ny viden om hjernens kompleksitet og dynamiske indre organisering, hvorfor denne bog nu foreligger i en 4. udgave. Ergoterapi og hjerneskade er opdateret med ny international og national litteratur inden for området inklusiv MTV hjerneskade (wwww.sst.dk/mtv 2011)
Bogen tager som tidligere udgangspunkt i en neuropsykologisk forståelse af hjernens funktionelle organisering og plasticitet.
Hjernens organisering har betydning for menneskets muligheder for at opfatte og handle i forhold til sig selv og sine omgivelser.

Bogen omhandler kognitive udfald efter hjerneskade hos voksne og de undersøgelser og indsatser i rehabilitering, som ergoterapeuter kan yde patienter og borgere med erhvervede hjerneskader.

Bogens primære målgruppe er ergoterapeutstuderende, da der er tale om en grundbog om hjernens opbygning og funktion, men også ergoterapeuter i praksis vil kunne anvende bogen som introduktion til eller inspiration inden for neurorehabilitering.

Projektarbejdet bag Ergoterapi og hjerneskade
Samarbejdet mellem Hanne K. Kristensen og Grethe E. Nielsen startede juni 1989 med samling af materialer til et undervisningskompendium. Dette blev anvendt til at søge projektmidler til en mere dybdegående informationssøgning og dataindsamling.
Dataindsamling i praksis (obervationer af patientbehandling, interview og aktivitetsanalyser) og litteratursøgning førte i 1996 frem til udgivelse af første udgave af ”Ergoterapi og hjerneskade.
En ny projektperiode med dataindsamling af erfaring i praksis (fokusgruppeinterview med 30 erfarne ergoterapeuter indenfor forskellige områder) og litteratursøgning førte i 2003 til 2. revideret og opdaterede udgave, med undertitlen 'aktiviteter i kognitv rehabilitering'.
2006, 3. udgave var en afgrænset opdatering ift. nye tendenser i prakis og litteratur.
2011, 4 udgave er en gennemgribende revision ud fra nyere forskning og evidens og i overensstemmelse med MTV indenfor hjerneskadeområdet (2011). Nyt i bogen er arbejdsopgaver til den studerende i relation til de enkelte kapitler og en 4 cases.

Original languageDanish
PublisherMunksgaard
Edition4
Number of pages253
ISBN (Print)978-87-628-1060-0
Publication statusPublished - 2011

Cite this