Et didaktisk spændingsfelt: Undervisning af unge med og i skriftssprogsvanskeligheder, der anvender læse- og skriveteknologi

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Vi har i Danmark tradition for at uddele læse- og skriveteknologi til elever i grundskolen. Traditionen bygger på praksiserfaring, men vi har ikke mange undersøgelser af, hvordan vi didaktisk griber undervisning i og med læse- og skriveteknologi an. Der er derfor behov for at skabe ny viden om didaktikken på dette felt. Samtidig ved vi fra danske undersøgelser, at nogle elever ikke tager anvendelsen af læse- og skriveteknologien til sig. Det ser dog ud til, at ordblindeefterskolerne lykkes med dette, og det er derfor sandsynligt, at lærere på ordblindeefterskolerne vil kunne pege på væsentlige didaktiske elementer af betydning for dette. Jeg vil i denne artikel præsentere en undersøgelse af, hvad praksiseksperter italesætter som særligt væsentligt for læse- og skriveundervisningen af unge med og i skriftsprogsvanskeligheder, der anvender læse- og skriveteknologi. Undersøgelsen er baseret på fokusgruppeinterviews af seks lærere fra tre forskellige ordblindeefterskoler. I undersøgelsen italesætter lærerne det didaktiske felt som et spændingsfelt imellem tre centrale aspekter: 1) læse- og skriveteknologi, 2) læse- og skriveundervisningens indhold og metoder, og 3) elevgruppens psykologiske og kognitive forudsætninger. I artiklen præsenteres de tre centrale didaktiske aspekter, samt en iterativ didaktisk model, der repræsenterer en ny didaktisk tænkning indenfor feltet.
Original languageDanish
JournalLearning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
Issue number2
Pages (from-to)110-136
Number of pages26
ISSN2445-6810
Publication statusPublished - 2017

Keywords

  • reading

Cite this