Et kulturelt dobbeltblik på dansk socialpædagogik

Susanne Lykke Stein, Gert Oluf Hansen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

30 Downloads (Pure)

Abstract

Artiklen formulerer, med baggrund i en beskrivelse af et internationalt forløb på pædagoguddannelsen, spørgsmålet om hvorledes det særlige komparative blik, som udenlandske studerende møder dansk pædagogik og den danske undervisningstradition med, kan skærpe vores egen opmærksomhed på centrale begreber som deltagelse, demokratisk dannelse og selvbestemmelse. - Ikke mindst hvorledes udenlandske studerende møder disse centrale begreber i undervisning og feltstudier, som noget man både underviser i og underviser med. Et af de centrale spørgsmål bliver derfor hvordan en socialpædagogisk tilgang afspejler sig i uddannelsen af kommende socialpædagoger.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Socialpædagogik
Issue number24
Pages (from-to)23-28
Number of pages7
ISSN1398-3717
Publication statusPublished - Dec 2009

Cite this