Etiske perspektiver på telerehabilitering

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyEducation

Abstract

Etik angår handlinger, som vi vurderer som værende gode eller onde, rigtige eller forkerte i forhold til et andet menneske (1). Etik handler således om det, vi anser som værdifuldt i mødet mellem mennesker. Når man gennem et etisk perspektiv hører eller ser ordet ‘telerehabilitering’, giver det derfor umiddelbart anledning til bekymring, for hvordan kan sundhedsprofessionelle tage vare om det værdifulde i mødet med den anden i et distant forhold, som telerehabilitering alt andet lige indikerer? Denne problematik er dette kapitels fokus.
Kapitlets struktur følger en række overvejelser over, hvordan etiske kerneværdier inden for en sundhedsprofessionel praksis kan udfolde sig i telerehabilitering, uden at dette på nogen måde skal ses som en udtømmende præsentation af de etiske problemstillinger, der knytter an til teleteknologier i rehabiliteringspraksis. Grundlæggende argumenterer jeg for, at telerehabilitering som fænomen primært handler om en forandret sundhedspraksis. Telerehabilitering som fænomen genererer ikke i sig selv nye etiske udfordringer – det kondenserer og forstærker blot nogle af de etiske udfordringer, der konstant er indlejret i al sundhedsprofessionel praksis: patientens selvbestemmelsesret, fortrolighed, tavshed og sikkerhed om patientens oplysninger, symptomer, diagnoser m.m., validering af patientens informerede samtykke, ansvarsfordeling, troværdighed, sikring af relevant og optimal faglig standard m.m. Igennem dette kapitel fremføres, at sundhedsprofessionelle, ledelsen af rehabiliteringer og de faglige organisationer bør spille en langt mere proaktiv rolle inden for de aspekter af telerehabilitering, der uundgåeligt genererer nye kliniske risici og ansvar.
Original languageDanish
Title of host publicationTelerehabilitering
EditorsAnnette Winkel, Lars Damkjær
Number of pages18
PublisherMunksgaard
Publication date2017
Pages127-144
ISBN (Print)978-87-6281-628-2
Publication statusPublished - 2017

Keywords

  • disease, health science and nursing

Cite this