Evaluering af fællesfaglig problemløsning - med afsæt i en netbaseret SSI-case

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Vi har designet og pilottestet et netbaseret evalueringsformat for elevers evne til fællesfaglig problemløsning. Formatet er bygget op omkring en fællesfaglig SSI-case, og elevernes arbejdsproces stilladseres gennem samme trin som den fælles prøve i naturfagene. Der indsamles procesnære elevartefakter fra processen som kulminerer med at eleverne laver en argumenteret anbefaling. I artiklen deklareres prøveformatet og vores analysetilgange til elevsvar (Toulmin- og SOLO-kriterier). Formatet har vist sig særdeles brugbart i et pilotstudie med elever (34 “prøvehold”) fra fire skoler. Fra pilotstudiet rapporteres resultater mht. elevernes evne til selvstændigt og uden forberedelse at indsamle, validere og syntetisere viden mhp. fællesfaglig problemløsning.
Original languageDanish
JournalMONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
Issue number4
Pages (from-to)7-26
Number of pages20
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - 1 Dec 2021

Cite this