Evaluering af inklusion Glostrup Skole

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportCommunication

4 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten evaluerer Glostrup Skoles arbejde med inklusion på baggrund af fokusinterview og opstiller en række anbefalinger for det videre arbejde. Rapporten er bestilt af Glostrup kommune og rapportens anbefalinger er blevet behandlet politisk i kommunens Børne og Skoleudvalg, maj 2016.
Rapporten anbefalinger til Glostrup kommune videre arbejde med inklusionsstrategien er:
• Fokus på kvalitetssikring af de enkelte støtteforløb via målopstilling, indsatsbeskrivelser, evaluering, etc. Herudover opbyggelsen af en systematisk evalueringskultur så medarbejdere, der arbejder med inklusion, løbende kan få feedback på deres arbejde.
• Organisatorisk bør sikres en klar ansvars- og beslutnings kompetence i inklusionsarbejdet. Herunder fastlæggelse af principper for fordeling af opgaver hos det pædagogiske personale.
• Endvidere bør der være megen fokus på at skabe gode overgange for inkluderede børn f.eks. fra børnehave til skole, og ved overgangen til udskolingen, hvor eleverne vælger linje.
• Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, der skal have inkluderede børn i deres klasser.
• Særlig opmærksomhed på de inkluderede elevers faglige udvikling på mellemtrinnet og i udskolingen. Rapporten gør opmærksom på en bekymring for, at elevernes udvikling stagnerer.
• Mht. forældresamarbejde skal skolen have fokus på at fremme åbenhed omkring det enkelte inkluderede barns situation i klassen.
Original languageDanish
Place of PublicationKbh.
PublisherDanske Professionshøjskoler
Number of pages33
Publication statusPublished - 2 May 2016

Keywords

  • special education

Cite this