Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen: Optaget 2013

Anna-Maj Stride Geyti, Rikke Mandrup Hansen, Hanna Andersen-Mølgaard, Alan Klæbel Weisdorf, Anne-Katrine Lefmann, Tine Tolstrup Petersen

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportResearch

5 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser og Danske Professionshøjskoler. Rapporten indgår som et led i opfølgningsarbejdet på implementeringen af den nye læreruddannelse, som havde sit første optag i 2013.

Det nye optagelsessystem er blevet evalueret i vinteren 2013-14, og rapporten er et første forsøg på at vurdere konceptet for samtalerne, implementeringen og så vidt muligt effekten af den del af det nye optagelsessystem.

På baggrund af den samlede evaluering for optaget 2013 vurderes det, at det nye optagelsessystem overordnet set er velfungerende og bør fortsættes. Evalueringen munder desuden ud i en række anbefalinger angående forbedringer og udvikling af modellen for optagelsessamtalerne. Nogle af anbefalingerne retter sig mod optagelsesrunden for 2014, og andre anbefalinger lægger op til et mere grundigt og tidskrævende udviklingsarbejde.
Original languageDanish
Place of PublicationStyrelsen for Videregående Uddannelser, Bredgade 43, 1260 København K
PublisherStyrelsen for Undervisning og Kvalitet
Number of pages27
ISBN (Electronic)87-90797-72-8
Publication statusPublished - 6 Mar 2014

Keywords

  • teacher education

Cite this